این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : عموم
 هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان شامل:
داوری مقاله ، حضور در کنفرانس، دریافت گواهینامه پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان،  لوح فشرده مقالات کامل، پذیرایی بین جلسات، نهار روز کنفرانس می باشد.
لازم به ذکر است در صورت انصراف از سمینار، استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نمی باشد.

 * هزینه ثبت نام برای مقالات بعدی شامل 30درصد تخفیف می باشد.
 
متقاضی هزینه ثبت نام
دانشجو با ارائه مدرک دانشجویی 1,000,000 ريال
آزاد  2,000,000 ريال
شرکت کننده آزاد بدون مقاله  1,500,000 ريال