این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

امروزه عواملی مانند رشد روزافزون جمعیت و لزوم توسعه پایدار صنعت و کشاورزی و همچنین کمبود منابع آب به این علت که ایران جزء کشورهای در معرض تنش آبی می­ باشد، سبب شده که نیاز به مدیریت منابع آب بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای هر طرحی در زمینه مدیریت منابع آبی نیاز است که به موضوعاتی مانند تغییر کاربری زمین­ های کشاورزی، برداشت بی­ رویه از منابع تامین آب به­ خصوص آب­ های زیرزمینی و حفر بیش از حد چاه ­ها و همچنین تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی در مقدار بارش و رواناب­ ها توجه کافی شود. با توجه به شیب کم اراضی ساحلی، عبور رودخانه­ ها از نواحی مسکونی، جمعیت با تراکم زیاد و وجود آب شور دریا در مجاورت آنها، نواحی ساحلی را با دیگر مناطق متفاوت می­ نماید. با توجه به مسایل مطرح شده، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اقدام به برگزاری سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1398 نموده است. امید است با همکاری و مشارکت صاحب نظران، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان حوزه­­ های مرتبط در ارایه دستاوردهای علمی و اجرایی و همچنین حضور در همایش، گام مثبتی در زمینه مدیریت منابع آب در نواحی ساحلی برداشته شود.