این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

 هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان شامل:
داوری مقاله ، حضور در کنفرانس، دریافت گواهینامه پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان،  لوح فشرده مقالات کامل، پذیرایی بین جلسات، نهار روز کنفرانس می باشد.
لازم به ذکر است در صورت انصراف از سمینار، استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نمی باشد.

 * هزینه ثبت نام برای مقاله دوم  شامل 30درصد تخفیف  و برای مقالات سوم به بعد شامل 50درصد تخفیف می باشد.
 
متقاضی هزینه ثبت نام
دانشجو با ارائه مدرک دانشجویی 1,000,000 ريال
آزاد  2,000,000 ريال
شرکت کننده آزاد بدون مقاله  1,500,000 ريال

شماره حساب پرداخت هزینه ثبت‌نام:
 
شماره حساب 968083287 بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری، به نام درآمدهای پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
و همچنین شماره شبای بانکی حساب درآمدهای پزوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
IR370180000000000968083287 می‌باشد.