این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1-    محورهای ویژه همایش

1-1- حریم پهنه‌های آبی و مسائل حقوقی آن

2-1- نوسانات تراز آب و اثرات آن

3-1- انتقال آب بین حوضه­‌ ای

2-    سازه­های آبی و مهندسی رودخانه

1-2- سازه­‌های ساحلی

2-2- سازه­‌های رودخانه­‌ای

3-2- اثرات هیدرولیکی، زیست محیطی و اقتصادی برداشت مصالح ساحلی و رودخانه­‌ای

4-2- مسایل اجتماعی مرتبط با سازه­‌های آبی

5-2- سازه­‌های سنتی

3-   هیدرولوژی و سیلاب

1-3- مدیریت و مدلسازی سیلاب شهرهای ساحلی

2-3- سیلاب در اراضی کشاورزی ساحلی

3-3- استحصال و بهره‌وری از سیلاب

4-3- استحصال و بهره‌وری از آب باران

5-3- اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی سیلاب­ها در نواحی ساحلی

4-   مدیریت یکپارچه منابع آب

1-4- مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

2-4- منابع آب شیرین

3-4- بازار آب

4-4- حکمرانی آب

5-4- مشارکت­‌های مردمی

6-4- روش­های نوین برای مقابله با تهدیدات ناشی از بحران کم آبی

5-   آبهای زیرزمینی

1-5- مدیریت آبخوان­‌های ساحلی

2-5- سدهای زیرزمینی

3-5- تأثیر سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب­های زیرزمینی

4-5- احیا و تعادل­‌ بخشی منابع آب زیرزمینی

5-5- تداخل آب شور و شیرین

6-5- آبهای ژرف

6-   محیط زیست

1-6- پساب­ها و پسماندها و چالش­ها

2-6- آلودگی­های کشاورزی

3-6- آلودگی­های دریایی

4-6- بوم سامانه و گردشگری

7-   تغییر اقلیم و خشکسالی

1-7- تغییر اقلیم و منابع آب

2-7- خرد اقلیم­‌ها و بهره­‌وری آب

3-7- مدل­های پیش­بینی هواشناسی

8-   آبیاری و زهکشی

1-8- شیوه­‌های نوین آبیاری

2-8- تجهیز و نوسازی اراضی

3-8- تحویل حجمی آب

4-8- نقش تشکل­ها در افزایش بهره­‌وری

5-8- زهکشی نواحی ساحلی

6-8- استفاده از آب­های نامتعارف