این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

شروع همایش:1398/07/18
خاتمه همایش: 1398/07/18
مهلت ارسال اصل مقالات: 1398/06/31
اعلام نتایج داوری مقالات: 1398/07/07
مهلت ثبت نام در همایش: 1398/07/10