این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلینام و نام خانوادگی 
 1. محمد‌مهدی افشار آقاخانی   (مسئول دبیرخانه)
 2.  سید مهدی ابراهیمی         (مسئول گروه)             
 3. ندا آذری                           (مسئول سایت همایش)                         
 4. الهام رجبی                       (مسئول سایت همایش)                           
 5. فاطمه حیدری چناری          (مسئول سایت ISC) 
 6. سیده نعیمه سیدی              
 7. ماکان عظیمی                  (روابط‌عمومی و تایپ)                   
 8. نفیسه موسوی                (گزارش‌نویسی)
 9. نسترن ستهد                  (روابط‌عمومی، جستجو و طراحی)
 10. فرشته حبیبی                 (روابط‌عمومی و مستندسازی)
 11. نسیم الله‌وردی                (روابط‌عمومی، طراحی و ایده)
 12. مهلا علیزاده                   (فضای مجازی)
 13. هادی دوستدار                (اموراداری، عمومی و پشتیبانی)
 14. حسن رهنما                   (روابط‌عمومی و کارهای خارج از دانشگاه)
 15. علیرضا شیرودی              (روابط عمومی و عکاسی)
 16. سارا صحابی‌فرد              (روابط عمومی، طراحی و ایده)
 17. فاطمه منتظری               (طبقه‌بندی نامه‌ها و درخواست‌ها)
 18. علی صالحی                 (فضای مجازی)
 19. امیرعلی حبیبی             (تایپ و امور رایانه‌ای)